Τη Δευτέρα το Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια  ανέτρεψε ομόφωνα την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου που αφορούσε στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και έκρινε ότι η συλλογική  σύμβαση με τους αγρότες ήταν αντισυνταγματική.

“Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το καταστατικό της MMC (υποχρεωτική διαμεσολάβηση και συμβιβασμός) δεν παραβιάζει ούτε την ίση προστασία ούτε εκχωρεί παράνομα την νομοθετική εξουσία,” δήλωσε ο Goodwin Liu, Ανώτατος Δικαστής της Καλιφόρνια.

Η υποχρεωτική Διαμεσολάβηση MMC καθιερώθηκε το 2002 με Νόμο της Πολιτείας της Καλιφόρνια και ανέθεσε  σε τρίτο διαμεσολαβητή τη διευθέτηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων που δεν μπορούν να λυθούν με κοινή συμφωνία των μερών – συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών εργασίας, του ωραρίου, του χρόνου διακοπών, των περιόδων ανάπαυσης, των ασθενειών και άλλων θεμάτων που σχετίζονται με την εργασία.

Τα σωματεία των εργατών γης αναφέρουν ότι ο νόμος έχει ζωτική σημασία για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των μελών τους, καθώς αφαιρεί από τους αγρότες την ικανότητά τους να σταματούν τις διαπραγματεύσεις. Εντούτοις οι συνεταιρισμοί ισχυρίζονται ότι είναι ευθύνη των εργατών να αποφασίσουν αν θέλουν να ενταχθούν σε σωματείο, να πληρώνουν τέλη και να συμμετέχουν στη διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Στην υπόθεση που δικάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο τη Δευτέρα, δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί συλλογική συμφωνία μεταξύ του παραγωγού οπωροφόρων δένδρων Gerawan Farming και του σωματείου United Farm Workers of America  που έγινε γνωστό από τους ακτιβιστές Cesar Chavez και Dolores Huerta.

Η συλλογική διαπραγμάτευση υπεβλήθη σε διαμεσολάβηση αλλά απέτυχε. Στη συνέχεια, ο διαμεσολαβητής συνέστησε μια σειρά όρων στο Συμβούλιο Γεωργικών Εργασιακών Σχέσεων – το κρατικό γραφείο που έχει επιφορτιστεί με τη διευθέτηση διαφορών σχετικών με την εργασία. Το συμβούλιο ενέκρινε τις συστάσεις του διαμεσολαβητή και τους επέβαλε στη Gerawan, η οποία άσκησε έφεση στην πέμπτη εφεδρική περιφέρεια.

Η Gerawan ισχυρίστηκε ότι η ρήτρα του καταστατικού που απαιτεί από τα αγροκτήματα να υποβάλλονται σε αναγκαστική διαμεσολάβηση παραβιάζει το Σύνταγμα και το Συμβούλιο Εφετών συμφώνησε.

Εντούτοις το  Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε το νόμο συνταγματικό, προς απογοήτευση των αγροτών.

Πηγή: https://www.courthousenews.com/california-high-court-upholds-state-mandated-mediation-for-farmworkers/

Αφροδίτη Α. Μπλέτα

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, European Patent Attorney

Διαπ/μένη Διαμεσολαβήτρια  ΥΔΔΑΔ και CEDR

Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών