Οι εργοδότες που απολύουν άδικα τους εργαζόμενους ενδεχομένως να υποχρεωθούν να συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις Διαμεσολάβησης στο μέλλον εάν οι απολυθέντες προσβάλλουν την απόλυση τους.

Ο Υπουργός Εργασίας Lim Swee Say δήλωσε (20 Οκτωβρίου 2017) ότι η κυβέρνηση, τα συνδικάτα και οι εργοδότες βρίσκονται σε συνομιλίες για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Διαμεσολάβησης και σε μη μισθωτικές διαφορές εργαζομένων και εργοδοτών. Στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους, ώστε να μπορέσει η Τριμερής Συμμαχία Διαχείρισης Διαφορών (Tripartite Alliance for Dispute Management) να αντιμετωπίζει και αυτές τις διαφορές.

Η Τριμερής Συμμαχία Διαχείρισης Διαφορών προσφέρει επί του παρόντος υποχρεωτική Διαμεσολάβηση μόνο για τις μισθολογικές διαφορές και εκούσια Διαμεσολάβηση για όλες τις άλλες διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ζήτημα της παράνομης απόλυσης επαγγελματιών, διευθυντικών στελεχών και εν γένει στελεχών (Professionals Managers Executives)», πρόσθεσε ο κ. Lim.

«Θεωρoύμε ότι απασχολεί ιδιαίτερα τους επαγγελματίες, τα διευθυντικά στελέχη και εν γένει τα στελέχη που πλήττονται από την απόλυση και βιώνουν τον αντίκτυπο της», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε σεμινάριο σχετικά με τις ορθές πρακτικές διαχείρισης συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο.

Ο κ. Lim ενημέρωσε επίσης την Τριμερή Συμμαχία Διαχείρισης Διαφορών (Tripartite Alliance for Dispute Management) η οποία συστάθηκε τον Απρίλιο, προκειμένου να παρέχει συμβουλές και να προσφέρει υπηρεσίες Διαμεσολάβησης.

Η Συμμαχία έχει δεχθεί 4.600 υποθέσεις μισθολογικών διαφορών και βοήθησε να επιλυθούν 3.100 μέχρι και τον περασμένο μήνα. Εννέα στους δέκα εργαζομένους ανέκτησαν πλήρως τους μη καταβληθέντες μισθούς τους, ύψους περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Μεταξύ αυτών που ζήτησαν βοήθεια ήταν 300 στελέχη, τα οποία στο παρελθόν μπορούσαν να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους μόνο μέσω των αστικών δικαστηρίων.

Ο κ. Lim, μιλώντας σε περίπου 400 υπαλλήλους της εταιρείας στο Ινστιτούτο Devan Nair για την Απασχόληση και την Απασχολησιμότητα στην Jurong East, δήλωσε ότι η Συμμαχία – η οποία δεν έχει ανώτατο όριο μισθού για τους εργαζόμενους που επιθυμούν να εγγραφούν – έχει ως στόχο να βοηθήσει ακόμη περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων.

Πηγή: www.straitstimes.com

Ζωή Γιαννοπούλου

Δικηγόρος, Δ.Ν.

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών