Υπόμνημα ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κατέθεσε χθες 27.06.2018 ο ΟΠΕΜΕΔ, προς υποστήριξη της συνταγματικότητας του άρθρου 182 ν. 4512/2018 για την εισαγωγή υποχρεωτικού προσταδίου διαμεσολάβησης σε ορισμένες κατηγορίες ιδιωτικών διαφορών.  Το υπόμνημα του Οργανισμού, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Πικραμμένο και τον Γ.Γ. κ. Νικόλα Κανελλόπουλο, υποβλήθηκε εν όψει της σχετικής συζήτησης που διεξάγεται σήμερα στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Ο ΟΠΕΜΕΔ, επικαλούμενος την πάγια ευρωπαϊκή νομολογία επί του ζητήματος, εξέφρασε την επιστημονική άποψη ότι η υποχρεωτική απόπειρα διαμεσολάβησης πριν την προσφυγή στο δικαστήριο – ειδικά μετά τις βελτιώσεις που επήλθαν στην τελική διατύπωση της επίμαχης διάταξης – κρίνεται συμβατή με την ελευθερία πρόσβασης των μερών στη δικαστική προστασία, σύμφωνα με το Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο.

Δείτε όλο το κείμενο της υπομνήματος