Η Διαμεσολάβηση (άρθρο 214Γ ΚΠολΔ και ν.3898/10) αποτελεί το νέο εργαλείο επίλυσης ιδιωτικών διαφορών για το Δικηγόρο, που παρίσταται σε αυτή με τον εντολέα-πελάτη του, και νέα πηγή σύντομων εσόδων.

Μάθετε και εσείς, όπως οι Δικηγόροι που την αξιοποιούν ήδη μετά από την εκπαίδευσή τους κοντά μας, να την χειρίζεστε αποτελεσματικά (βήματα, υποδείγματα, προεργασία, διαπραγμάτευση, χρέωση αμοιβής κ.α.), προς όφελός σας και όφελος του πελάτη σας, σε τρία απογεύματα και με νέο προσιτότερο κόστος.

Κύκλος Εκπαίδευσης Νομικών Παραστατών 18-19-20/7/2016, με το κύρος του ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, του Εκπαιδευτικού Φορέα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

http://www.akked.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82