Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α) ανακοινώνει νέο Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 6 ημερών (5 ημέρες / 40 ώρες εκπαίδευσης – πλέον μίας μέρας εξέτασης / αξιολόγησης), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.3898 / 2010 και το Π.Δ 123 / 2011. Ο εκπαιδευτικός κύκλος θα πραγματοποιηθεί από 6-11 Δεκεμβρίου 2016.

Δίδακτρα1.350,00 ευρώ.

Πληροφορίες / Δηλώσεις Συμμετοχήςwww.diamesolabisi.com, www.nikimediation.gr                                                                Τηλ: 2310 538919 & 6977260901.

Για Αίτηση Συμμετοχής πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.) σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΛΚΕΔ- Εύη Αυλογιάρη) παρέχουν υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης σε υποψήφιους Διαμεσολαβητές (διάρκειας 40 ωρών) σύμφωνα με το Ν. 3898 / 2010, που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, προσαρμοσμένες παράλληλα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής δικαστηριακής πραγματικότητας.

Παράλληλα με τη βασική εκπαίδευση Διαμεσολαβητών θα προσφέρονται και προγράμματα που αφορούν το ρόλο του παραστάτη δικηγόρου στη Διαμεσολάβηση (advocacy mediation), όπως επίσης και εξειδικευμένα προγράμματα Διαμεσολάβησης (όπως π.χ. η τραπεζική Διαμεσολάβηση, η οικογενειακή Διαμεσολάβηση κ.λ.π.).

Η εκπαίδευση των υποψηφίων Διαμεσολαβητών θα γίνεται από έμπειρη ομάδα εκπαιδευτών του ΕΛ.Κ.Ε.Δ. με βασική εκπαιδεύτρια την Εύη Αυλογιάρη (Δικηγόρο – Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών με εξειδίκευση στις διαπραγματεύσεις), στην ελληνική γλώσσα, σε άρτια οργανωμένο χώρο, υψηλού επιπέδου και αισθητικής, σε τμήματα έως 18 ατόμων και στη συνέχεια θα πιστοποιούνται – ύστερα από εξετάσεις ενώπιον της επιτροπής εξετάσεων της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης – και θα εγγράφονται στον κατάλογο πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου.

Διαδικασία Συμμετοχής

Διαδικασία συμμετοχής – αίτηση εγγραφής σε Κύκλο Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με το Ν. 3898/10, όπως ισχύει, Διαμεσολαβητής μπορεί να είναι είτε δικηγόρος, είτε απόφοιτος Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. παρέχει, σύμφωνα με το ν. 3898/2010, τη δυνατότητα εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε δικηγόρους και μη,  εφόσον διαθέτουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Όποιος /-α επιθυμεί να συμμετάσχει σε κύκλο βασικής εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών πρέπει να:

1.Υποβάλλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στο ΙΝ.ΚΑ.ΔΑ (Πληροφορίες: τηλ. 2310 538919 και 6977260901 & email info@diamesolavisi.org) ηλεκτρονικά στις παραπάνω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε)

2.Αποστείλει στη Γραμματεία του ΙΝ.ΚΑ.ΔΑ. (Λ. Δημοκρατίας 307, 4ος όροφος. Πληροφορίες: τηλ. 2310 538919 και  6984268888 & email: info@nikimediation.gr και info@diamesolavisi.org. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε) το παραστατικό καταβολής διδάκτρων σε μορφή συνημμένου αρχείου (attached), εντός 10 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του αντίστοιχου κύκλου βασικής εκπαίδευσης, σε έναν από τους παρακάτω αναφερόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΙΝ.ΚΑ.ΔΑ.  Επίσης πρέπει να σταλούν και τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

i) Για δικηγόρους:

α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα, που κωλύει το διορισμό του ως δικηγόρου, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του ΝΔ 3026/1954 (άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ του Π.Δ. 123/2011)

β) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από τον οποίο να προκύπτει ότι ασκεί το λειτούργημα του δικηγόρου και δεν έχει καταδικαστεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του Π.Δ. 123/2011)

ii) Για μη δικηγόρους:

α) Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.ΑΤ.Α.Π. για την ισοτιμία ή / και την αντιστοιχία και

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα του αριθμού 8 του νόμου 3528/2007

3.Καταβάλλει τα δίδακτρα:

Εφάπαξ με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.:

i) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ

Αριθμός Λογαριασμού:

(ΙΒΑΝ: GR05 0880 0100 0030 1030 1342 900)

Το ποσό των διδάκτρων είναι χίλια τριακόσια πενήντα Ευρώ (1.350,00)

Όροι Συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής στον αντίστοιχο κύκλο βασικής εκπαίδευσης θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων (έως 18) για τον ίδιο κύκλο εκπαίδευσης, κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Η προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. (info@nikimediation.gr).  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε, οπότε ο χρόνος υποβολής της αίτησης προκύπτει από το χρόνο λήψης από το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος ο οποίος επιβεβαιώνεται από email που σας αποστέλλεται από την Γραμματεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.

Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός των δεκαοκτώ (18) εκπαιδευόμενων για κάθε κύκλο εκπαίδευσης, επιπλέον αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές και οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για την απόρριψη της αίτησής τους και θα καλούνται να υποβάλουν νέα αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή τους σε μεταγενέστερο κύκλο εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των ανωτέρω (υπό -2-) εγγράφων στη Γραμματεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. «ΝΙΚΙ»  ο υποψήφιος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αντίστοιχο κύκλο βασικής εκπαίδευσης και θα του επιστρέφονται τα δίδακτρα που έχει καταβάλει. Η παρουσία των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και η συμμετοχή στις σχετικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης Διαμεσολαβητή. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στις προαγωγικές προφορικές και γραπτές εξετάσεις, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Για Αίτηση Συμμετοχής πατήστε εδώ.