ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΕΕΔ και ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΟΠΕΜΕΔ ευχαρίστως σας γνωρίζουν ότι η εκδήλωση, που έλαβε χώρα διαδικτυακά την 1η Απριλίου 2022, στο πλαίσιο της οποίας έγινε η έκτη Διάλεξη του τρίτου Κύκλου Διαλέξεων για τη Διαμεσολάβηση, τις οποίες διοργανώνουν, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Συντονίστρια ήταν η Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, κυρία Κατερίνα Κωτσάκη, η οποία καλωσόρισε την ομιλήτρια, κυρία Ana Maria Maia Gonçalves, Διαμεσολαβήτρια, ιδρύτρια του Ινστιτούτου Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών ομιλούντων Πορτογαλικά (ICFML), την «ναυαρχίδα» των οργανισμών Διαμεσολάβησης στην Βραζιλία και την Πορτογαλία.

Η Ana Maria Maia Gonçalves έχει πλούσια εμπειρία στην εκμάθηση, εξάσκηση και διδασκαλία της Διαμεσολάβησης παγκοσμίως και Διαμεσολαβεί σε διασυνοριακές διαφορές στην Ευρώπη, στην Αυστραλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι εξαιρετικά δραστήρια διασυνοριακά και διαπολιτισμικά και, τα πρόσφατα έτη, επικέντρωσε την δραστηριότητα της στην επίπτωση της διαδικτυακής τεχνολογίας στις ικανότητες των παραγόντων διευκόλυνσης των Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών.

Από το 2015, είναι συνπροεδρεύουσα της ειδικής ομάδας εργασίας του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης (IMI) για τις Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης Διαφορών. Έχει συγγράψει, μαζί με άλλους, πολλά άρθρα για την Διεθνή Εφημερίδα, σχετικά με την Διαδικτυακή Επίλυση Διαφορών (IJODR) και εγκαινίασε το 2019 το πρώτο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Εφαρμοστών των Διαδικτυακών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ODR) https://odrfoundationstraining.com. Η Ana συμμετέχει σε πολλά διεθνή πάνελ Διαμεσολαβητών και είναι Διαμεσολαβήτρια του Παγκόσμιου Πάνελ Διαμεσολάβησης του Γραφείου του Συνηγόρου του Πολίτη των Ηνωμένων Εθνών και Μέλος του Εθνικού Κέντρου για την Τεχνολογία και την Επίλυση Διαφορών (NCTDR). Ομιλεί άπταιστα Πορτογαλικά, Γαλλικά και Αγγλικά. Διδάσκει την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Porto Πορτογαλίας. Το 2008, αποφοίτησε από το Ανεξάρτητο Πανεπιστήμιο της Λισσαβόνας (UAL). Έχει δυο παιδιά και, μετά από 8 έτη διαβίωσης στην Kuala Lumpur, ζει τώρα στην Σιγκαπούρη.

Η θεματική της Διάλεξης ήταν:

 «Το Παγκόσμιο Πρωτόκολλο Δημοσιοποίησης σχετικά με την Διαμεσολάβηση (UDPM)»

Η κυρία Gonçalves παρουσίασε στους συμμετέχοντες το Παγκόσμιο Πρωτόκολλο Δημοσιοποίησης σχετικά με την Διαμεσολάβηση (UDPM), ένα «Κώδικα Δημοσιοποίησης», ο οποίος θα μπορούσε να πλαισιώσει την πληθώρα των τρόπων Διαμεσολάβησης με τρόπο κατανοητό για τα μέρη. Ένα παγκόσμιο πρότυπο,  το οποίο παρουσίασε κατά την διάρκεια του Συνεδρίου Διαμεσολάβησης: Φόρουμ για μια Νέα Εποχή της Διαμεσολάβησης (MANE), που οργανώθηκε, την 6η Αυγούστου 2019, από τη Διεθνή Ακαδημία Επίλυσης Διαφορών της Σιγκαπούρης, το Διεθνές Κέντρο Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης, το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης και το Κέντρο Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης.

Η κυρία Gonçalves ξεκίνησε την παρουσίασή της αναφερόμενη στο, όπως το χαρακτήρισε, «Παράδοξο της Διαμεσολάβησης» (Mediation Paradox). Ποιο είναι αυτό; Το ότι ενώ τα ποσοστά επιτυχίας της Διαμεσολάβησης είναι υψηλά, τα ποσοστά επιλογής της Διαμεσολάβησης είναι χαμηλά. Σύμφωνα με την κυρία Gonçalves, οι πιθανές αιτίες για το παράδοξο αυτό είναι πρώτον, η έλλειψη εκτελεστότητας (σε όσες, βέβαια, έννομες τάξεις υπάρχει  τετοιο ζήτημα ) των συμφωνητικών συμβιβασμού,  που υπογράφονται στο πλαίσιο της Διαμεσολάβησης και δεύτερον, η έλλειψη γνώσης σχετικά με το τι μπορούν να  περιμένουν τα μέρη από τον Διαμεσολαβητή. Το πρώτο ζήτημα αντιμετωπίζεται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για διεθνείς συμφωνίες διακανονισμού, που προκύπτουν από τη Διαμεσολάβηση («Σύμβαση της Σιγκαπούρης»). Το δεύτερο, όμως, δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά σήμερα. Εξετάζοντας τους κώδικες δεοντολογίας (Code of Conduct) διαφόρων Οργανισμών ανά τον κόσμο (π.χ. IMI, IMI, AAA ABA ACR, Law Council Australia, UNCITRAL Conciliation Rules) διαπιστώνουμε αφενός μεν ότι δεν καλύπτουν / ρυθμίζουν τα ίδια θέματα, αφετέρου δε ότι τα θέμερτα αυτά δεν κωδικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο.

Το πρόβλημα ακριβώς αυτό καλείται να επιλύσει το Παγκόσμιο Πρωτόκολλο Δημοσιοποίησης σχετικά με την Διαμεσολάβηση (UDPM), το οποίο θέτει ως κύριο και πρωταρχικό στόχο την παροχή πλήρους ενημέρωσης από τον Διαμεσολαβητή προς τα μέρη,  για ένα έλαχιστο αριθμό θεμάτων (topics) ρητά καθορισμένων από τον UDPM, τα οποία οφείλει να παρουσιάσει και να εξηγήσει στα μέρη ο Διαμεσολαβητής,  ήδη από την αρχή της διαδικασίας. Σκοπός του UDPM είναι να εξασφαλίσει την ενημέρωση των μερών, πριν την αποδοχή της υπαγωγής της διαφοράς στη Διαμεσολάβηση, την αυτονομία τους,  καθώς και να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο περιεχόμενο στην ενημέρωση αυτή και στο τι θα γίνει κατά τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης.

Διευκρίνισε, μάλιστα,  η ομιλήτρια ότι το UDPM δεν επιδιώκει να ενοποιήσει τις πολιτιστικές διαφορές της Διαμεσολάβησης ανά τον κόσμο, ούτε τις διάφορες επιμέρους τεχνικές. Το UDPM, όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι  ένας κατάλογος θεμάτων,  που θα πρέπει να παρουσιαστούν από τον Διαμεσολαβητή εξ αρχής.

Το UDPM ξεκίνησε το 2019 (με τον αρχικό τίτλο Code of Disclosure) και ήδη από το 2021 έχει δημιουργηθεί και ο ιστότοπός του. Σκοπός του UDPM είναι: α) για τα μέρη και τους δικηγόρους, να αναδειχθεί με ένα παγκόσμιο τρόπο η Διαμεσολάβηση, β) για τους Διαμεσολαβητές, να προσφέρει ένα παγκόσμιο πρακτικό εργαλείο, γ) για την Διαμεσολάβηση ως επάγγελμα, να παράσχει ένα παγκόσμιο αναγνωρίσιμο σήμα για όσους κατανοούν και εφαρμόζον το πρωτόκολλο αυτό και δ) για τους διεθνείς οργανισμούς Διαμεσολάβησης,  να λειτουργήσει ως μια τυπική πλατφόρμα για τα μέλη τους.

Τα θέματα, που πρέπει να παρουσιάζει και να εξηγεί ο Διαμεσολαβητής είναι τα εξής: α) τυχόν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων του Διαμεσολαβητή, η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του, β) η εμπιστευτικότητα, γ) η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, δ) ο ρόλος του ίδιου ως Διαμεσολαβητή, καθώς και ο ρόλος των δικηγόρων και των μερών, ε) τα τεχνολογικά μέσα που τυχόν χρησιμοποιηθούν στη Διαμεσολάβηση και στ) λεπτομέρειες σχετικές με τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της Διαμεσολάβησης.

Ακολούθησε συζήτηση και τέθηκαν από το ακροατήριο καίριες ερωτήσεις, στις οποίες η κυρία Gonçalves απάντησε πρόθυμα δίνοντας εμπεριστατωμένες απαντήσεις, τις οποίες ακολούθησε ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τους συμμετέχοντες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντησή της ομιλήτριας στην ερώτηση «γιατί είναι απαραίτητο το Παγκόσμιο Πρωτόκολλο Δημοσιοποίησης; Δεν αρκεί το υφιστάμενο νομικό καθεστώς,  που διέπει τη Διαμεσολάβηση;», στην οποία απάντησε  ότι το UDPM είναι απαραίτητο, διότι ακόμα και αν υπάρχει νομικό καθεστώς, το καθεστώς αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα, από περιοχή σε περιοχή. Δεν υπάρχει, δηλαδή,  ομοιομορφία,  με αποτέλεσμα, τελικά, η έννοια και η διαδικασία της Διαμεσολάβησης να ορίζονται  με διαφορετικό τρόπο,  γεγονός που δημιουργεί ανασφάλεια στα μέρη. Όπως χαρακτηριστικά είπε η ομιλήτρια, σκοπός του UDPM είναι, όταν ο κόσμος ακούσει τον όρο Διαμεσολάβηση, να ξέρει  τι είναι.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, επίσης, η κυρία Gonçalves «οι μεγάλες καινοτομίες γεννιούνται  ατελείς» (great innovations are born inperfect) και, ως εκ τούτου, ακόμη  και σήμερα το UDPM είναι, ακόμα, ατελές και χρειάζεται βελτίωση, κάλεσε δε τους συμμετέχοντες να συμβάλουν  στη βελτίωση του.

Άλλη μια φορά, ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ana Maria Maia Gonçalves και εκ μέρους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩN και εκ μέρους του ΟΠΕΜΕΔ, για την τιμή που μας έκανε να μας παρουσιάσει μια τόσο ενδιαφέρουσα και  εποικοδομητική Διάλεξη, η οποία διατήρησε αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Το video και της Διάλεξης αυτής έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩN (https://eledi.gr/), στην υποκατηγορία YouTube, από όπου μπορείτε να την παρακολουθήσετε ξανά, όπως και τις λοιπές διαλέξεις του 1ου Κύκλου, του 2ου Κύκλου και του 3ου Κύκλου Διαλέξεων.

 

Αθήνα, 6 Μαΐου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΟΠΕΜΕΔ

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου