Ο Νικόλας Κανελλόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών – Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., χαιρέτισε το Συνέδριο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης «Η εξέλιξη του θεσμού της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης: Ζητήματα και Προκλήσεις» που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2024, στην κατάμεστη αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης – ΕΒΕΘ, παρουσία δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων, ακαδημαϊκών, έμπειρων οικογενειακών εκπαιδευτών διαμεσολαβητών και ψυχιάτρων ψυχοθεραπευτών που συνέβαλαν στον εποικοδομητικό διάλογο.