Ένα ιατρικό σκάνδαλο στη Νότια Αφρική, που οδήγησε σε θάνατο 94 ασθενείς ψυχικής υγείας, μετά τη μεταφορά τους από το νοσοκομείο Life Esidimeni σε μη εγκεκριμένες μονάδες ψυχικής υγείας παίρνει μια νέα τροπή καθώς θα επιλυθεί με διαιτησία.

Ο συνταξιούχος δικαστής Dikgang Moseneke ανέλαβε διαιτητής στη συγκεκριμένη διαφορά μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και των οικογενειών των ασθενών που πέθαναν.

Η διαιτησία αλλά και η Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις ιατρικής αμέλειας στη Νότια Αφρική αυξάνονται διαρκώς, καθώς περίπου το ένα τέταρτο όλων των διαμεσολαβητών που εκπαιδεύονται και δραστηριοποιούνται στη χώρα, ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Οι οικονομικές διεκδικήσεις των ασθενών είναι τόσο υψηλές με αποτέλεσμα το ασθενές εθνικό σύστημα υγείας να μην μπορεί να ανταπεξέλθει και η ασφάλιση αστικής ευθύνης των ιατρών να υπερβαίνει τα R850,000 (USD64,000) ετησίως.

Στην ιατρική Διαμεσολάβηση υπάγονται υποθέσεις που αφορούν, κατά κύριο λόγο, διαφορές μεταξύ νοσηλευτικών ιδρυμάτων, γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και ασθενών. Μπορούν, όμως, ακόμη να υπαχθούν διαφορές μεταξύ συναδέλφων κάποιου ιδρύματος υγείας ή και επαγγελματιών υγείας.

Πρόκειται για υποθέσεις ενοχικού χαρακτήρα και κατά κύριο λόγο ενδοτικού δικαίου,  στις οποίες το ύψος της αποζημίωσης ορίζεται μεν από το Δικαστήριο, θα μπορούσε όμως και να συμφωνηθεί από τα μέρη, αποφεύγοντας την πολυδάπανη, χρονοβόρα και συναισθηματικά επώδυνη διαδικασία των δικαστηρίων.

Μερικά παραδείγματα υποθέσεων που μπορούν να επιλυθούν με τη διαδικασία της ιατρικής Διαμεσολάβησης είναι σφάλμα του γιατρού κατά τη διάγνωση ασθένειας, σφάλμα στο εγχειρητικό στάδιο, ακατάλληλη θεραπευτική αγωγή, έλλειψη ενημέρωσης των συγγενών ή και του ασθενούς για τους κινδύνους ή τις πιθανές επιπλοκές της αγωγής ή της ιατρικής πράξης, κλπ.

Η ιατρική Διαμεσολάβηση μπορεί αποτελεσματικά να βοηθήσει τα μέρη να επιλύσουν ιδιαίτερα δύσκολες και συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις, χωρίς να πληγεί η αξιοπρέπεια και η προσωπικότητα τους. Επίσης, επέρχεται οικονομική και συναισθηματική λύτρωση για τον ζημιωθέντα και την οικογένειά του, καθώς συχνά η επαφή με το γιατρό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι εξηγήσεις και ενδεχομένως η συγγνώμη από μέρους του λειτουργούν λυτρωτικά.

Η διαδικασία της ιατρικής Διαμεσολάβησης προσεγγίζει ευαίσθητα θέματα με εξαιρετικά διακριτικό τρόπο και με απόλυτη εχεμύθεια και ασφάλεια. Καθώς η υπόθεση δεν δημοσιοποιείται, ο ιατρός δεν εκτίθεται δημόσια, προστατεύοντας την επαγγελματική του φήμη, η οποία μπορεί να πληγεί άσχετα με το τυχόν δικονομικό αποτέλεσμα. Το απόρρητο, η τήρηση της εμπιστευτικότητας αλλά και της εχεμύθειας ωφελεί και τα νοσηλευτικά ιδρύματα αφού προστατεύει την εικόνα τους.

Η ευελιξία της διαδικασίας και οι δεξιότητες του διαμεσολαβητή την καθιστούν ως ένα πραγματικά μοναδικό εργαλείο επίλυσης διαφορών ιατρικής φύσης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Διαμεσολάβηση είναι ευρέως διαδεδομένη, πανεπιστημιακές κλινικές όπως το University of Michigan Health System και το University of Illinois Medical Center στο Chicago καθώς και φορείς όπως η City Health and Hospitals Corporation (HHC) στη New York επιλέγουν το θεσμό της Διαμεσολάβησης.

Πηγή: ECONOTIMES/insights and views

Ζωή Γιαννοπούλου
Δικηγόρος, ΔΝ
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑ, ΗΒ, ΗΠΑ
Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ΙΚΔΘ