Η Anna Doyle, υπεύθυνη Διαμεσολάβησης & Δεοντολογίας στον EUROCONTROL (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας), σε άρθρο του Martin Brinks, απαντώντας σε ερώτησή του για το εάν η εταιρική διαμεσολάβηση αποτέλεσε μία προοπτική για τη νομική υπηρεσία και για τις επιχειρήσεις στο σύνολό τους απάντησε καταφατικά.

Η Anna Doyle έχει μία επαγγελματική σταδιοδρομία διάρκειας ήδη πάνω από τέσσερις δεκαετίες κι έχει κάνει μία μακρά διαδρομή σε εθνικούς και διεθνείς δημόσιους φορείς, που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους τομείς, όπως η προώθηση της νομοθεσίας για την κοινωνική δικαιοσύνη για την θεσμοθέτηση της ασφάλειας στην αεροναυτιλία.

Η εμπειρία της στις διακυμάνσεις της καθημερινής επαγγελματικής ζωής σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον άνοιξε νέους ορίζοντες για εκείνη και την έκανε να συνειδητοποιήσει την αξία της επίλυσης των συγκρούσεων. Το έργο της στον EUROCONTROL έπαιξε πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση του ρόλου του εταιρικού διαμεσολαβητή και έχει ενσωματώσει τη διαμεσολάβηση και την ηθική στην καθημερινή ζωή του EUROCONTROL με τρόπο που στόχο έχει την εισφορά προστιθέμενης αξίας και την προώθηση της κοινής γνώσης κι αντίληψης.

Πηγή: https://www.elevenjournals.com/tijdschrift/cmj/2017/1/CMJ_2542-4602_2017_001_001_002

Βασιλική Δεληστάθη

Δικηγόρος, Δρ. – Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών