Σε ευχάριστο και αισιόδοξο κλίμα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2024 του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.), στα γραφεία του ΣΕΒ (Ξενοφώντος 5, Αθήνα).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε ο θετικός απολογισμός του 2023 και τέθηκαν οι νέοι στόχοι του Οργανισμού για το 2024. Είχε προηγηθεί η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, η εκλογή νέου Προεδρείου Διοικούσας Επιτροπής του Οργανισμού καθώς και η ανάδειξη του νέου Αντιπροέδρου του ΟΠΕΜΕΔ κ. Γκίκα Χαρδούβελη, Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και του νέου Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του ΟΠΕΜΕΔ, κ. Λουκίας Σαράντη, Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Φλωρίδης, η κ. Μαργαρίτα Στενιώτη, Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και ο κ. Μιλτιάδης Χατζηγεωργίου, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ.- και Πρόεδρος GEMME HELLAS.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε στους εταίρους του ΟΠΕΜΕΔ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Φλωρίδης εξήρε τη διαχρονική συμβολή και τον ρόλο του Οργανισμού στην εθνική προσπάθεια για την εδραίωση και προώθηση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, καθώς και στη νομική μας κουλτούρα.  Επιπλέον αναφέρθηκε στην ανάγκη επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης και στη σημαντική συνεισφορά του θεσμού της Διαμεσολάβησης, καλώντας τους εκπροσώπους του νομικού κόσμου να στηρίξουν τη μετάβαση στους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών. Στην τοποθέτησή του ο Υπουργός επανέλαβε την προτεραιότητα που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών (Διαιτησία, Διαμεσολάβηση) και στην ενίσχυση του θεσμού της Διαμεσολάβησης, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερες υποθέσεις να επιλύονται εξωδικαστικά. Η μείωση εισροής  υποθέσεων στα δικαστήρια, ως αποτέλεσμα Διαμεσολάβησης, μαζί και με άλλα μέτρα, θα συμβάλει, όπως υπογράμμισε ο κ. Φλωρίδης, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, με την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης που θα επιφέρει. Προς την κατεύθυνση αυτή, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία διενέργειας έρευνας και εκπόνησης μελέτης για την καταγραφή των αιτιών που εμποδίζουν τη χρήση των εναλλακτικών μέσων επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα και τη διαμόρφωση προτάσεων, η οποία  θα υλοποιηθεί από τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) σε συνεργασία με τον Ερευνητικό Οργανισμό διαΝΕΟσις, αλλά και σε σύγχρονο πρόγραμμα κατάρτισης  των νομικών παραστατών  για το θεσμό και τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης που επίκειται.

Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κ. Μαργαρίτα Στενιώτη, αναφέρθηκε στις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών, και συγκεκριμένα στη διαιτησία, τη διαμεσολάβηση και τη δικαστική μεσολάβηση, οι οποίες προηγούνται της δικαστικής επίλυσης και αποτελούν διεθνώς διαδεδομένη μέθοδο επίλυσης διαφορών. Όπου έχουν εφαρμοσθεί, έχουν στεφθεί με επιτυχία, καθώς οδηγούν τα μέρη στην υιοθέτηση μιας κοινά αποδεκτής και συμφέρουσας λύσης. Όπως υπογράμμισε η Πρόεδρος, η διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία άμεση, ταχύτατη και ευέλικτη, δίχως δικονομικούς φορμαλισμούς, νικητές και ηττημένους, αφού τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να βρουν τα ίδια τη λύση στη διαφορά τους, με τη διαμεσολάβηση του ειδικά εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή, η οποία, εάν καταλήξει σε συμφωνία των μερών επιτυγχάνεται σύμμετρη και φιλική ικανοποίηση των συμφερόντων τους. Έχει επικρατήσει δε η άποψη ότι ο θεσμός της διαμεσολάβησης προωθείται στη χώρα μας με στόχο και μόνο την αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων. Η άποψη αυτή είναι λανθασμένη και τούτο διότι έχει αποδειχθεί, ότι η διαμεσολάβηση και η ισορροπημένη συνύπαρξη αυτής και γενικότερα των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών με το δικαστηριακό σύστημα συμβάλλει στην προαγωγή του νομικού πολιτισμού. Είναι επίσης βέβαιο, όπως υποστήριξε, ότι η εφαρμογή της διαμεσολάβησης συμβάλλει και στην αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων, δίχως να μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι αποτελεί πανάκεια για όλες τις δυσλειτουργίες της τακτικής απονομής δικαιοσύνης. Πρωταρχικός στόχος για την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του θεσμού αποτελεί η σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας της ελληνικής κοινωνίας αλλά και του νομικού κόσμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της λήψης μέτρων για την ενθάρρυνση της διαμεσολάβησης και κυρίως της ενημέρωσης. Η ενημέρωση αυτή, όπως χαρακτηριστικά τόνισε η κ. Στενιώτη, θα καλλιεργήσει την επίδειξη εμπιστοσύνης σε εναλλακτικές μορφές επίλυσης των διαφορών και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του νομικοκοινωνικού πολιτισμού. Μόνο εάν η διαμεσολάβηση και η δικαστική μεσολάβηση αντιμετωπισθούν ως πολιτισμικός κανόνας και όχι μόνο ως νομικός θα μπορέσουν να ενταχθούν πραγματικά στο ευρύτερο δικαϊϊκό σύστημα της Ελλάδας και να επιφέρουν αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Πρόεδρος προανήγγειλε τη συνδιοργάνωση συνεδρίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με τον ΟΠΕΜΕΔ, με θεματολογία «Διαμεσολάβηση και Δικαστική Μεσολάβηση», περί τα μέσα Απριλίου 2024, κατόπιν σχετικής αποφάσεως που έλαβε, κατά πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κατά τη συνεδρίασή της 13-2-2024,  αποδεχόμενο την σχετική πρόταση του ΟΠΕΜΕΔ.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο κ. Μιλτιάδης Χατζηγεωργίου, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. και Πρόεδρος GEMME HELLAS, αναφέρθηκε στην Ένωση Ελλήνων Δικαστών για τη Διαμεσολάβηση (GEMME HELLAS), η οποία ιδρύθηκε την περσινή χρονιά, με πρωτοβουλία 25 προσώπων, κυρίως δικαστών όλων των βαθμίδων, ως παράρτημα της αντίστοιχης ευρωπαϊκής Ένωσης (GEMME EUROPE), με σκοπό να προωθήσει στη χώρα μας την ιδέα της διαμεσολάβησης  αναδεικνύοντας τα οφέλη της. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κοινή διαπίστωση, ότι στη χώρα μας οι υπερβολικά αργοί ρυθμοί απονομής της δικαιοσύνης, που δεν κατέστη δυνατόν να επιταχυνθούν σε σημαντικό βαθμό με όποιες οργανωτικές και δικονομικές μεταβολές έχουν κατά καιρούς επιχειρηθεί, έχουν καταστήσει επιτακτική ανάγκη την εφαρμογή εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης των διαφορών, όπως η διαδικασία της διαμεσολάβησης. Και για αυτόν τον σκοπό, επισήμανε ότι απαιτείται η σύμπραξη όλων των κοινωνικών φορέων, όπως αυτών που συγκροτούν τον ΟΠΕΜΕΔ, για τη διαμόρφωση κουλτούρας φιλικής επίλυσης των διαφορών. Ένα  έργο που σαφώς δεν είναι εύκολο, όπως τόνισε, αλλά αξίζει πραγματικά τον κόπο. Οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει τεράστιες προόδους, μέσα σε μια εικοσαετία.

Μετά τους χαιρετισμούς ακολούθησε η κοπή της πίτας του Οργανισμού από τον Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Μενουδάκο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος,  Πρόεδρος ΟΠΕΜΕΔ, ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, Γενικός Γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ, ο κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Γ’ Αντιπρόεδρος ΟΠΕΜΕΔ, Πρόεδρος ΕΕΑ, ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΒ, ο κ. Γεώργιος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ, ο κ. Γιώργος Ρούσκας, Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου, ο κ. Δημήτρης Φινοκαλιώτης, Πρόεδρος ΔΣΘ, ο κ. Γιώργος Αμβράζης, Σύμβουλος Διοίκησης ΣΕΤΕ, η κ. Χαρούλα Απαλαγάκη, Acting Γενική Διευθύντρια ΕΕΤ, η κ. Σοφία Καζάκου, Νομική Σύμβουλος ΓΣΕΕ, ο κ. Αντώνης Μέγγουλης, Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ, η κ. Γιολάντα Κουκουλέτσου, Νομική Σύμβουλος ΕΑΕΕ, ο κ. Νίκος Δήμας, Νομική Υπηρεσία ΓΣΕΒΕΕ, η κ. Άννα Ζουρνατζή, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΑ, ο κ. Αθανάσιος Δράγιος, Μέλος ΔΣ Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου, ο κ. Χάρης Λαμπρόπουλος, Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ, η κ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις, η κ. Δέσποινα Λασκαρίδου, Εκτελεστική Γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ, ο κ. Δημήτρης Βέργαδος, Μέλος της Υποεπιτροπής Προώθησης & Επικοινωνίας ΟΠΕΜΕΔ & Διευθυντής Τομέα ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης ΣΕΒ, καθώς και η κ.  Μπέττυ Σπυροπούλου, Γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ.

Το φλουρί της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΟΠΕΜΕΔ κέρδισε ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, ο οποίος παρέλαβε ως δώρο από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΠΕΜΕΔ κ. Νικόλα Κανελλόπουλο, ένα μεταλλικό γλυπτό στεφάνι ελιάς από μπρούντζο (ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι MUSEUM  OF CYCLADIC ART), σύμβολο ειρήνης, ευημερίας, γονιμότητας και ευφορίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες και τις ευχές τους για τη νέα χρονιά και τη συνέχιση του έργου του ΟΠΕΜΕΔ στην εθνική προσπάθεια προώθησης και εδραίωσης ενός σύγχρονου συστήματος επίλυσης διαφορών στη νομική μας κουλτούρα, με την ενίσχυση του θεσμού της διαμεσολάβησης και των λοιπών Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών, και την γενικότερη μεταβολή της κουλτούρας για την επίλυση διαφορών στην Ελλάδα, όπως αυτό παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές Χώρες.