ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Από 13 έως 15 Μαρτίου 2020

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π.) ανακοινώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση που εκπονήθηκε από τη Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, πιστοποιημένη διαπραγματεύτρια από την Academy of Professional Negotiators και εκπαιδεύτρια ενηλίκων και διαμεσολαβητών Ευδοκία Ν. Σταυρουλάκη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • στον μαχόμενο Δικηγόρο που καλείται, με το Ν 4640/2019 να υπηρετήσει έναν νέο ρόλο, συμβάλλοντας με την παράστασή του στη διαδικασία, στην εξεύρεση της βέλτιστης και συμφέρουσας συμφωνίας για τον εντολέα του, οργανώνοντας την προετοιμασία της υπόθεσης με τη χρήση καινοτόμων «εργαλείων-τεχνικών» προσέγγισης της υπόθεσης και καθοδηγώντας συμβουλευτικά και ουσιαστικά τον εντολέα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
 • στον Διαμεσολαβητή ο οποίος μέσα στα πλαίσια της υποχρεωτικής από το Ν 4640/2019 μετεκπαίδευσής του, καλείται να συμπληρώσει το βασικό γνωστικό του αντικείμενο με εξειδικευμένα προγράμματα. Το πρόγραμμα των νομικών παραστατών θα του προσφέρει την απαραίτητη εμβάθυνση σε τεχνικές και εργαλεία που προάγουν την ουσιαστική του συνεργασία με τους νομικούς παραστάτες και την win-win προσέγγιση της διαδικασίας της διαμεσολάβησης.

Το πρόγραμμα ως εκπαιδευτικό του νομικού παραστάτη και μετεκπαιδευτικό του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή έχει διάρκεια είκοσι (20) ωρών και είναι βιωματικό. Η παρακολούθησή του θα γίνει μόνο δια ζώσης ενώ θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το πρόγραμμα που θέτει ως στόχο την εξοικείωση με τη διαδικασία διαμεσολάβησης μέσω θεωρητικής προσέγγισης και πρακτικής εφαρμογής (παίγνια ρόλων και προσομοιώσεις) περιλαμβάνει:

 • Το νομικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης (Ν. 4640/2019).
 • Την Τριμερή Σχέση Συνεργασίας Διαμεσολαβητή και Νομικών Παραστατών καθ’όλη τη διάρκεια της διαμεσολάβησης
 • Την προετοιμασία Δικηγόρου/Νομικού Παραστάτη για την παράστασή του στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.
 • Την καθοδήγηση του εντολέα για την διαδικασία της Διαμεσολάβησης
 • Τους τρόπους αποτελεσματικής συνδρομής του νομικού παραστάτη σε κάθε στάδιο της Διαμεσολάβησης
 • Τη win-win, ήτοι με αμοιβαίο όφελος των μερών προσέγγιση της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης
 • Την αμοιβή και τρόπο χρέωσης για τις υπηρεσίες
 • Δικονομικά ζητήματα

Το πρόγραμμα θα διδαχθεί από την Ευδοκία Σταυρουλάκη η οποία έχει πολυετή δικαστηριακή πείρα και εμπειρία στις διαπραγματεύσεις και τη διαμεσολάβηση, με συν-εκπαιδευτές τους

 • Ευαγγελία Πολυράκη, Δικηγόρο, Δικαστική Γραφολόγο, Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση
 • Απόστολο Συμιακό, Δικηγόρο, Διαμεσολαβητή και Εκπαιδευτήστη Διαμεσολάβηση,
 • Θεοδώρα (Νόρα) Συρίου, Δικηγόρο, Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση.

Για τα δικονομικού και ουσιαστικού δικαίου ζητήματα θα υπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ωρου προγράμματος εισηγήσεις από τη Δικηγόρο Πειραιά, Διαμεσολαβήτρια, εκπαιδεύτρια ενηλίκων και Διευθύντρια του ΚΕΔΙΠ Παναγιώτα (Γιώτα) Μπουρλετίδου,

Για τα αναλυτικά βιογραφικά των εκπαιδευτών ακολουθήστε το σύνδεσμο: http://kedip.gr/εκπαιδευτές

Ημέρες Προγράμματος εκπαίδευσης : 13, 14 & 15  Μαρτίου 2020

Παρασκευή 13 απόγευμα από 15:00 έως 20:30

Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Μαρτίου από 9:00 έως 18:00

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων και

Εάν ο αιτών είναι Δικηγόρος :

 • Βεβαίωση από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο

Εάν ο αιτών είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής :

 • Βεβαίωση διαπίστευσης στη Διαμεσολάβηση ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης φοίτησης της Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση

 

Δίδακτρα
Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα τριακόσια τριάντα (330,00ΕΥΡΩ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ – ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ:

Για όσους εγγραφούν στο πρόγραμμα μέχρι και την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 το ποσό των διδάκτρων διαμορφώνεται στα διακόσια ενενήντα (290,00) €υρώ

και καταβάλλεται είτε εφάπαξ σε λογαριασμό του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του live pay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα έως 3 άτοκων ισόποσων δόσεων.

AΡ. ΛΟΓ.: 0026.0050.38.0200751561

IBAN: GR7002600500000380200751561

Η παρουσία των υποψηφίων είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκειά του και οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του Προγράμματος Εκπαίδευσης για λόγο που αφορά τον συμμετέχοντα, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην ανωτέρω εκπαίδευση κατατίθενται ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας ή επιβεβαιωτικό e mail λήψης δικαιολογητικών.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών : Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020, 15:00

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο τηλέφωνο: 210 4296022, http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Δείτε εδώ την αίτηση