Ο Steven Rhodes, Δικαστής στις ΗΠΑ ειδικός σε πτωχευτικές διαδικασίες, ο οποίος θα προεδρεύσει στη δεύτερη ακρόαση της υπόθεσης πτώχευσης της πόλης του Ντιτρόιτ, δήλωσε ότι μια συναινετική συμφωνία μεταξύ της πόλης και των πιστωτών της θα ήταν καλύτερη για τους κατοίκους από κάποιο μονομερές σχέδιο αντιμετώπισης των χρεών του δήμου.

Ο Rhodes ξεκίνησε την ακροαματική διαδικασία ρωτώντας τους νομικούς παραστάτες της πόλης του Ντιτρόιτ αν συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις από τη στιγμή που ο Εντεταλμένος Διαχειριστής Kevyn Orr οδήγησε την πόλη στο Κεφάλαιο 9 της διαδικασίας,[1] με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι μακροχρόνιες δανειακές υποχρεώσεις των 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει η πόλη.

«Κάναμε συζητήσεις την περασμένη εβδομάδα και έχουμε επίσης προγραμματίσει συζητήσεις για σήμερα και την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο δικηγόρος David Heiman. «Φυσικά και συνεχίζουμε τις συζητήσεις … Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές που θα είναι δύσκολο να γεφυρωθούν».  Ο Rhodes σκοπεύει να διορίζει διαμεσολαβητή για να τους βοηθήσει στην επίλυση αυτών των διαφορών.

«Σκοπός της πτωχευτικής διαδικασίας είναι να δοθεί στην πόλη η ευκαιρία για μια καινούρια αρχή», δήλωση ο Rhodes. «Μετά το τέλος της πτωχευτικός διαδικασίας, πολλοί από τους πιστωτές θα εξακολουθήσουν να έχουν μακροχρόνιες δεσμεύσεις με την πόλη… Η συναινετική επίλυση των διαφορών της πόλης με τους πιστωτές της είναι προς το μείζον συμφέρον των πολιτών του Ντιτρόιτ».

Ο Rhodes δήλωσε ότι ο διαμεσολαβητής θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατάρτιση ενός συναινετικού σχεδίου, αντί να γίνει αναδιοργάνωση του χρέους. Αυτό, όμως, δεν αντιμετωπίζεται αρνητικά από τους πιστωτές – η διαδικασία αυτή είναι γνωστή στην πτωχευτική διαδικασία των ΗΠΑ ως «cramdown». Ένας δικηγόρος του συνταξιοδοτικού ταμείου ισχυρίστηκε ότι ίσως είναι πολύ νωρίς για να ξεκινήσει η διαμεσολάβηση, διότι τα μέρη ακόμα περιμένουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με μελλοντικά έσοδα. Αλλά απέσυρε την ένστασή του όταν ο δικαστής δήλωσε ότι ο διορισμένος διαμεσολαβητής θα λάβει υπόψη του αυτά τα θέματα πριν αποφασίσει πότε θα ξεκινήσει τη διαμεσολάβηση.

Όπως είπε «Το είδος διαμεσολάβησης που θα χρησιμοποιηθεί είναι η επιβοηθητική (facilitative) διαμεσολάβηση».

Πηγή: mlive.com

Ζωή Γιαννοπούλου,
Δικηγόρος, Δ.Ν.
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

[1] Το κεφάλαιο 9 του Πτωχευτικού Κώδικα στις ΗΠΑ έχει ως σκοπό να παρέχει στους δήμους που έχουν οικονομικά προβλήματα προστασία από τους πιστωτές τους, ενώ ταυτόχρονα γίνεται μια διευθέτηση, μέσω συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, για τη ρύθμιση των χρεών τους. (Σ.τ.Μ)