Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα την «Συνάντηση εργασίας με τους Συντονιστές για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών – ν. 4469/2017» που διοργανώνει ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) τη Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 16:00, στην Αίθουσα ΒΕΑ, Ακαδημίας 18 στον 1ο όροφο.

Παρακολουθήστε ζωντανά την συνάντηση εδώ

Δείτε την πρόσκληση εδώ