Η εκπροσώπηση ενός εντολέα σε μία διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, απαιτεί μια τεράστια αλλαγή στην προσέγγιση και τη στάση του παραστάτη δικηγόρου. Απαιτείται μια εντελώς διαφορετική ομάδα δεξιοτήτων, που μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Από εμπειρίες, μαθήματα από λάθη, φιλοφρονήσεις από πελάτες, συμβουλές από συμβούλους και προτάσεις από, παρακάτω βρίσκεται οδηγός με κάποιους κώδικες για κάθε ερασιτέχνη δικηγόρο που θέλει να κάνει πρόβες πριν από μια Διαμεσολάβηση.

Αρχή

Ο εντολέας που έχει τις γνώσεις και την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις είναι γεγονός ζωτικής σημασίας. Αν εκπροσωπείτε κάποιον που δεν έχει εξουσία ή δεν έχετε πληρεξούσιο για να εκπροσωπείτε και να λαμβάνετε αποφάσεις, οι διαδικασίες διευθέτησης θα ανασταλλούν και θα προκληθεί δυσπιστία μεταξύ των μερών.

Συμπεριφορά

Προετοιμάστε τον εαυτό σας και τον εντολέα σας να καθίσετε στο τραπέζι με το άλλο μέρος. Η στάση στο τραπέζι είναι κρίσιμη, αλλά η γλώσσα, τόσο λεκτική όσο και μη λεκτική, πρέπει να αντηχεί μια πραγματική προθυμία να συνεργαστεί. Συμβουλέψτε τον πελάτη σας να μην είναι αλαζόνας, είρων και προσβλητικός αλλά να είναι προσιτός και διαθέσιμος να επιτευχθεί κοινή βάση.

Καφές

Ζητήστε ιδιωτική συνεδρίαση, είναι εξαιρετική ευκαιρία να ζητήσουν βοήθεια από τον Διαμεσολαβητή, οποίος θα παρουσιάσει την BATNA του εντολέα σας και μερικές φορές ακόμη και το WATNA. Να είστε ειλικρινείς με τον Διαμεσολαβητή για τα πραγματικά συμφέροντα του πελάτη σας και να είστε έτοιμοι να αποκαλύψετε τις πληροφορίες που έχετε αποκρύψει στην κοινή διάσκεψη.

Διαφωνώ!

Εάν νομίζετε διαφορετικά, διαφωνήστε! Η Διαμεσολάβηση δεν είναι ένας χώρος για να αποφασισθεί το «σωστό» έναντι του «λάθους», αλλά να αναγνωρισθούν και να γίνουν σεβαστές οι διαφορές, ώστε να γίνει καθορισμός της τριβής. Αλλά εάν το άλλο μέρος αναφέρει λανθασμένα γεγονότα ή ψευδείς ισχυρισμούς, τότε πρέπει να προχωρήσετε και να το αμφισβητήσετε.

Αποδεικτικά στοιχεία

Χρησιμοποιήστε στοιχεία για να τεκμηριώσετε την άποψή σας και να εξαλείψετε ψευδείς ισχυρισμούς.

Το κλειδί είναι να χρησιμοποιήσετε τα αποδεικτικά στοιχεία για να προωθήσετε τα συμφέροντά σας και όχι να καταστρέψετε τα συμφέροντα του άλλου. Τα έγγραφα ή τα ψηφιακά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποσαφήνιση αμφιβολιών, τη διευκρίνιση και την επιβεβαίωση γεγονότων και παρανοήσεων. Ορισμένες αποκαλύψεις μπορεί να είναι εμπιστευτικές.

Εστίαση στο πρόβλημα

Είναι φυσικό ο εντολέας να διακατέχεται από συναίσθημα έντονο. Πρέπει να εστιάσετε στο πρόβλημα και όχι στα συναισθήματα. Μην αφήνετε τον εντολέα σας να αποσπάται από τα συμφέροντά του, όταν υποκινείται από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Να θυμάστε πάντα γιατί βρίσκεστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αγνοείτε τις προκλήσεις. Εάν έχει χαθεί ο έλεγχος της Διαμεσολάβησης, διακόψτε τη διαδικασία τουλάχιστον για μία ημέρα.

Μην εγκαταλείπετε!

Δε βλάπτει ο συμβιβασμός σε κάποια ζητήματα αν καλύπτονται μεγαλύτερα συμφέροντα. Αν η διαδικασία κινείται προς τα μπρος, τότε σίγουρα βρίσκεσθε στη σωστή κατεύθυνση.

Χιούμορ

Η αίσθηση του χιούμορ θα σας βοηθήσει να βγείτε από δύσκολες καταστάσεις.

Ενδιαφέροντα

Η ιεράρχηση των συμφερόντων σας θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε πού μπορείτε συμβιβασθείτε και πού πρέπει να είστε σκληροί. Βοηθήστε τον εντολέα σας να ανακαλύψει τα συμφέροντά του και τους μακροπρόθεσμους στόχους.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει χώρος για δικαιολογίες για τη συμπεριφορά του εντολέα σας.

“Λυπούμαστε, αλλά …” είναι ένας τρομερός τρόπος για να ξεκινήσετε. Ακόμη χειρότερο είναι να κατηγορείτε τη συμπεριφορά του εντολέα σας. Ενθαρρύνετε τον εντολέα σας να είναι ειλικρινής.

Κρατήστε την επικοινωνία

Ακόμη και στο χάος, βεβαιωθείτε ότι ο εντολέας σας είναι ακόμα σε διάλογο

Είναι δύσκολο να φτάσουμε στο κοινό έδαφος (πολλώ δε μάλλον στην επίλυση) εάν τα μέρη δεν κάνουν διάλογο. Επομένως, μη διακόπτετε τους ανθρώπους όταν μιλάνε, προσπαθήστε να γεφυρώσετε το κενό επικοινωνίας – να αναζητήσετε διευκρινίσεις, να επιβεβαιώνετε λεπτομέρειες, να έχετε σαφείς αμφιβολίες, να κάνετε αλλαγές στους τρόπους επικοινωνίας.

Νομικά ζητήματα

Προσδιορίστε και αναλύστε τα νομικά ζητήματα στην περίπτωση του εντολέα σας. Η κατανόηση της θέσης και η πρόβλεψη των εναλλακτικών λύσεων είναι το επόμενο βήμα. Μπορεί να υπάρχουν ορισμένα θέματα που δεν μπορούν να τεθούν στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης.

Προσανατολισμός

Γνωρίστε στον εντολέα σας το ρόλο σας, τη διαδικασία και τα πιθανά αποτελέσματα. Εξηγήστε τη διαδικασία και τις αρχές της εθελοντικής συμμετοχής, της εμπιστευτικής συνομιλίας και της ουδέτερης διευκόλυνσης. Αυτό, φυσικά, είναι κάτι που θα κάνατε πολύ πριν φτάσετε στο τραπέζι.

Απόρρητο

Εξηγήστε την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλά και μετά. Θα δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και θα επιτρέψει στον εντολέα σας να είναι πιο ανοιχτός. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οτιδήποτε έχει ειπωθεί ή ακουστεί δεν μπορεί να προσκομιστεί στο δικαστήριο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο ενώπιον δικαστή.

Ερωτήσεις

Η ερώτηση πρέπει να διευκολύνει τον διάλογο, όχι να τον περιορίσει. Δεν υπάρχει περιθώριο για ανάκριση. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου κάνουν τους ανθρώπους αμυντικούς και νευρικούς, δημιουργώντας ανέντιμες, επιτηδευμένες και προσεκτικές απαντήσεις. Οι ανοικτές ερωτήσεις επιτρέπουν την ειλικρίνεια.

Έρευνα

Πρέπει να είστε προσεκτικοί με τις επιλογές που δημιουργείτε. Να ελέγχετε τις πρακτικές της αγοράς, τη δεοντολογία της βιομηχανίας, τις τρέχουσες τάσεις των επιχειρήσεων, τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, πριν αποφασίσετε να κάνετε μια προσφορά. Πρέπει να βοηθήσετε τον εντολέα σας να εξετάσει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του. Ελέγξτε τους διαφορετικούς νόμους που ισχύουν πριν υποδείξετε. Δεν μπορείτε να κάνετε παράνομες προσφορές.

Υπογραφή συμφωνίας

Να είστε έτοιμοι να υπογράψετε μια συμφωνία. Ελέγξτε τα χρονοδιαγράμματα, τις προθεσμίες, τις υποχρεώσεις, τις εγγυήσεις, τις δεσμεύσεις και κάθε μικρή λεπτομέρεια πριν υπογράψετε.

Επαληθευμένες συμφωνίες

Εάν υπάρχουν τεχνικοί δείκτες στις ρήτρες της σύμβασης, είναι πολύ σημαντικό ο δικηγόρος να απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες. Μην βιάζεστε για συμφωνία. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ζητήσετε από τον Διαμεσολαβητή και το άλλο μέρος να παρευρεθεί ο εμπειρογνώμονας στη συνεδρίαση Διαμεσολάβησης σχετικά με τη συζήτηση του συγκεκριμένου τεχνικού ζητήματος.

Προσέγγιση win-win

Απομακρυνθείτε από τη στάση της ολοκληρωτικής επιτυχίας. Οι επιλογές που δημιουργείτε πρέπει να είναι αμοιβαία ικανοποιητικές, για το άλλο μέρος.

Ο ρόλος σας

Αφήστε τον εντολέα σας να λάβει τις αποφάσεις. Θυμηθείτε, είστε ο βοηθός σε αυτή τη μάχη. Αφήστε τον εντολέα σας να πάρει το προβάδισμα, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε λιγότερες λέξεις. ΑΚΟΥΣΤΕ!

Όλγα Τσιπτσέ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Δ. Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ – DPO/GDPR expert.