Η CyrusOne είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες ως «Κέντρο Αποθήκευσης Δεδομένων» (Data Center) στις Η.Π.Α. Η Scientel είναι μία αμερικανική εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης και σχεδίασης λογισμικού. Η αντιδικία μεταξύ των δύο αυτών εταιριών ξεκίνησε το 2017 αφού η CyrusOne εγκατέστησε Πύργο Τηλεπικοινωνιών για γρήγορη ασύρματη πρόσβαση στην πόλη Aurora του Illinois, Chicago.

 Ο Πύργος των 107μ. αποτελεί κέντρο αποθήκευσης πληροφοριών του CME, δηλαδή του Χρηματιστηρίου Παραγώγων του Σικάγο. Υποστηρίζει τη συνένωση ασύρματων κεραιών μικροκυμάτων και την παροχή σε τρίτους της δυνατότητας να τοποθετήσουν κεραίες στον ιστό, μειώνοντας έτσι την καθυστέρηση μετάδοσης των δεδομένων σε κρίσιμα χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Λίγο αργότερα, το έτος 2018, η εταιρία Scientel ξεκίνησε έργα οικοδόμησης Πύργου τηλεπικοινωνιών πολύ κοντά στον Πύργο της CyrusOne έχοντας λάβει άδεια από τις αρχές της πόλης Aurora. H CyrusOne τότε στράφηκε κατά της έγκρισης της άδειας, διότι ο Πύργος που θα ανεγείρετο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, θα δημιουργούσε εμπόδια στην ασύρματη επικοινωνία του δικού της Πύργου και βασικά θα δημιουργούσε καθυστέρηση στην ταχύτητα της πρόσβασης στα δεδομένα του Χρηματιστηρίου. Επίσης, ισχυριζόταν ότι με την έγκριση αυτή οι Αρχές της Aurora ουσιαστικά θα παραβίαζαν τον όρο περί αποκλειστικής συνεργασίας με την CyrusOne που είχαν ήδη συμφωνήσει με την τελευταία.

Οι δικηγόροι της Scientel υποστήριξαν ότι τα επιχειρήματα της αντίδικης εταιρίας δεν ευσταθούσαν ενώ οι Αρχές της Aurora στήριζαν την ανοικοδόμηση και του δεύτερου Πύργου καθώς η πόλη τους θα επωφελείτο εξαιρετικά από το γεγονός ότι δύο μεγάλες εταιρίες δραστηριοποιούνταν στην επικράτεια της.

Εν τέλει, τα μέρη επέλεξαν τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης για την επίλυση της διαφοράς τους, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν γνωστοποιήθηκαν.

Πηγή: https://www.datacenterknowledge.com/cyrusone/cyrusone-and-scientel-settle-legal-battle-over-tower-trading-data

Ελένη Πλέσσα
Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση