Νομικό    Πλαίσιο  Ν. 4512/ 2018

Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Iατρική Διαμεσολάβηση

 MEDIATION ΙΝ ΗΕΑLTHCARE

 ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΙΑΤΡΟΥΣ

Το ΙΝΚΑΔΑ (NIKIMEDIATION) σε συνεργασία με το Eλληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΛΚΕΔ-ADR HELLENIC CENTER) προσφέρει etraining πρόγραμμα, διάρκειας 20 ωρών, με τίτλο:

 «MEDIATION IN HEALTHCARE»

*Στην ελληνική γλώσσα*

Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος, θα χορηγηθεί ηλεκτρονικά από το ADR Hellenic Center και το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης, (ΙΝΚΑΔΑ/NIKIMEDIATION)  Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Certification of Attendance in  MEDIATION IN HEALTHCARE, διάρκειας 20 ωρών.

Το πρόγραμμα μπορείτε να το παρακολουθήσετε από τον υπολογιστή σας, από το κινητό σας τηλέφωνο, από το ipad, οποιαδήποτε ώρα, οπουδήποτε θέλετε και με τον δικό σας ρυθμό. Έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα έως και 3 μήνες από την ημέρα εγγραφής.

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 250,00 ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης από το ΙΝΚΑΔΑ και το ΑDR HELLENIC CENTER.

Εγγραφές απευθείας στην E-Learning πλατφόρμα:

www.e-adrhellenic.com (Meditation in Healthcare)

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση εδώ