ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Ε.Ε.Δ.) έχει τη χαρά να σας γνωστοποιήσει ότι η επόμενη συνάντηση στην Πύλη Διαμεσολάβησης στην Κηφισιά θα γίνει την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, από 5μ.μ. έως 7μ.μ., στην αίθουσα «ΒΟΛΚΟΣ» στο Δημαρχείο της Κηφισιάς, στην γωνία των οδών Διονύσου και Μυρσίνης.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, θα ενημερώσουμε τους παρευρισκομένους σχετικά με τις βασικές διατάξεις του νέου Νόμου 4640/2019 για την Διαμεσολάβηση και ειδικότερα, για την υποχρεωτική παράσταση των μερών και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους σε μια αρχική συνεδρίαση Διαμεσολάβησης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΥΑΣ), επι ποινή απαράδεκτου της συζήτησης ένδικου μέσου, που αφορά όσες διαφορές Οικογενειακού Δικαίου προβλέπονται από τον πιο πάνω Νόμο και όσες διαφορές υπάγονται στην Τακτική Διαδικασία είτε του Μονομελούς Πρωτοδικείου εφ’ όσον η αξία του αντικειμένου τους υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, είτε του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς. Η υποχρέωση αυτή τέθηκε σε εφαρμογή από την 15η Ιανουαρίου 2020 για τις οικογενειακές υποθέσεις και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 15η Μαρτίου 2020 για τις υπόλοιπες.

Θα επισημανθούν, επίσης, οι υποχρεώσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων των μερών περί ενημέρωσης των πελατών τους, σε όλες τις περιπτώσεις (και όχι μόνο στις πιο πάνω αναφερόμενες), για την δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με εξωδικαστικό εναλλακτικό τρόπο, εάν πρόκειται περί διαφοράς δεκτικής επίλυσης με τέτοιο τρόπο.

Θα υπάρξει επαρκής χρόνος για να τεθούν ερωτήσεις από τους παρευρισκομένους και να τους δοθούν εμπεριστατωμένες απαντήσεις.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2020

Κατερίνα Κωτσάκη

Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση