Προς
Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Κύριο Σταύρο Κοντονή

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης» τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση κατά το διάστημα από 28.12.2017 μέχρι σήμερα, 2.1.2018, ώρα 14:00΄.

Παρότι η αναβάθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης αποτελεί κοινό στόχο, η παροχή βραχύτατου χρόνου είναι αναντίστοιχη της σπουδαιότητας  της πρωτοβουλίας, και εμποδίζει στην πράξη την συμμετοχή τόσο των ιδιωτών όσο και των θεσμικών φορέων με την διατύπωση τεκμηριωμένων  απόψεων και παρατηρήσεων επί των σχετικών ρυθμίσεων.

Κατόπιν αυτών, θεωρούμε αναγκαίο να δοθεί παράταση στην προθεσμία δημόσιας διαβούλευσης και σε κάθε περίπτωση να δοθεί επαρκής χρόνος, τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών, προκειμένου οι θεσμικοί φορείς, όπως οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, να διατυπώσουν επισήμως τις θέσεις τους, κατόπιν σύγκλησης και απόφασης των συλλογικών τους οργάνων.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κ. Βερβεσός

Δείτε εδώ την επιστολή