Παρ’ όλο που οι γυναίκες είναι κατά κανόνα δραστήριες και επιτυχημένες διαμεσολαβήτριες, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αόρατες στη διεθνή ειρηνευτική διαδικασία.

Η κ. Catherine Turner, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δικαίου, συμμετείχε μαζί με κυβερνητικούς και πολιτικούς ειδικούς σε ένα εργαστήριο που φιλοξενήθηκε στο Durham στις 31.10.2017, στο οποίο συζητήθηκε το τι πρέπει να γίνει για να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών σε διεθνείς ομάδες διαμεσολαβήσεων υψηλού επιπέδου.

Στο εργαστήριο αυτό παρουσίασε και συζήτησε την έρευνά της σχετικά με αυτό το ζήτημα εξηγώντας γιατί είναι τόσο σημαντικό να αναδειχθούν οι γυναίκες διαμεσολαβήτριες.

Η ιδέα της Διαμεσολάβησης για την ειρήνη συνήθως θυμίζει εικόνες παλαιότερων πολιτικών που δημιουργούσαν ουσιαστικά ανυπόστατες συγκρούσεις με στόχο τη σύναψη συμφωνίας. Σκεφτείτε τον Kofi Annan και τον Lakhdar Brahimi στη Συρία. Τον Μάρτι Αχτισάαρι στο Κοσσυφοπέδιο ή τον George Mitchell στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η Διαμεσολάβηση υψηλού επιπέδου, που παρακολουθούμε στις ειδήσεις είναι γνωστή και ως διπλωματία. Πρόκειται για μια επίσημη διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε κυβερνητικό επίπεδο, υποστηριζόμενη συχνά από τα Ηνωμένα Έθνη ή άλλους διεθνείς οργανισμούς. Αλλά αυτή είναι μόνο μία πτυχή της Διαμεσολάβησης.

Αυτό που προβάλλεται, είναι συνήθως το αποτέλεσμα της διαδικασίας και όχι η έναρξη των προσπαθειών Διαμεσολάβησης. Ωστόσο, πριν το πέρας της διαδικασίας και ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια αυτής, οι γυναίκες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.

Πηγή: Απόσπασμα από άρθρο που δημοσιεύθηκε στο «News Deeply»,  https://www.dur.ac.uk/research/news/thoughtleadership/?itemno=32735

Βασιλική Δεληστάθη
Δικηγόρος, Δρ. – Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών