Οι διαμεσολαβητές που διατηρούν την αισιοδοξία τους κατά την διαδικασία, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα στα μέρη να παραμένουν ρεαλιστές ως προς τις θέσεις τους, είναι οι ιδανικοί για να βοηθήσουν στην επίλυση αστικών διαφορών.

Στη Διαμεσολάβηση αστικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών υποθέσεων, τα μέρη και οι νομικοί τους σύμβουλοι συχνά επιδεικνύουν απεριόριστη αισιοδοξία ως προς τις υποθέσεις τους.

«Όταν εξετάζουμε την πιθανότητα μη επίλυσης μιας διαφοράς, υποθέτουμε ότι ευθύνεται η άλλη πλευρά κατά συνέπεια πρέπει να χάσει την υπόθεση (μη προσωπικό) και ότι η διαδικασία θα είναι σύντομη και οικονομική (επιθυμία).

Ωστόσο, οι διαφορές συνήθως είναι επικίνδυνες, χρονοβόρες και δαπανηρές, με την πιθανότητα απροσδόκητων και καταστροφικών αποτελεσμάτων από πλευράς νομικών εξόδων και χρόνου. Επιπλέον το αποτέλεσμα μίας δίκης, καθώς και οι λόγοι που οδηγούν σε αυτή δημοσιοποιούνται.

Έτσι, το μέλλον είναι επικίνδυνο και αβέβαιο, και το κόστος της αποτυχίας είναι υψηλό.

Κατά συνέπεια, η ήπια απαισιοδοξία είναι χρήσιμη.

Συνήθως προτείνεται και στις δύο πλευρές να εφοδιαστούν με  μια υγιή δόση απαισιοδοξίας (η οποία μπορεί επίσης να ονομαστεί και ρεαλισμός). Αυτό συχνά επιτυγχάνεται κάνοντας διερευνητικές ερωτήσεις ή χρησιμοποιώντας το «δέντρο αποφάσεων».

Αυτή η τακτική οδηγεί συχνά σε καλύτερες αποφάσεις με την υποβολή και αποδοχή προσφορών, ή ακόμα και με το να παραμείνουν στη Διαμεσολάβηση και να συνεχίσουν την επικοινωνία με την άλλη πλευρά. Οι συμμετέχοντες είναι πιο ρεαλιστικοί και προσεκτικοί, καθώς μπορούν να δουν καλύτερα το πραγματικό κόστος της μη επίτευξης συμφωνίας.

Ταυτόχρονα όμως ο διαμεσολαβητής πρέπει πάντα να παραμένει αισιόδοξος για τη διαδικασία.

Ο διαμεσολαβητής δεν έχει λόγο να αισθάνεται απαισιόδοξος. Συχνά λέγεται ότι ο πραγματικός «πελάτης» του διαμεσολαβητή είναι η διαδικασία και η εμπιστοσύνη σε αυτή τη διαδικασία είναι απαραίτητη.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θετικά και αρνητικά

“Τα αρνητικά συνήθως αφορούν τα αδιέξοδα στις διαπραγματεύσεις και το να ωθούμε τα μέρη να γίνουν ρεαλιστές μπορεί να μην είναι πάντα αρκετό για να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο. Γι’ αυτό οι διαμεσολαβητές των αστικών διαφορών πρέπει να είναι πάντα αισιόδοξοι για τη διαδικασία και τις ικανότητές τους.

Πηγή: http://www.advocatedaily.com/profile/mitchell-rose-healthy-dose-of-realism-useful-in-mediation-process.html?sthash.iXoHSuLw.mjjo

Αφροδίτη Α. Μπλέτα

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, European Patent Attorney

Διαπ/μένη Διαμεσολαβήτρια  ΥΔΔΑΔ και CEDR

Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών