Με τον Ν. 3869/2010 να έχει λήξει και με το νέο αναθεωρημένο πλαίσιο ρύθμισης των ιδιωτικών χρεών στα σκαριά, οι τραπεζικές ρυθμίσεις βρίσκονται και πάλι στο προσκήνιο.

Η προστασία της πρώτης κατοικίας από το νέο καθεστώς που θα αντικαταστήσει το νόμο Κατσέλη θα είναι και πάλι χρονικά «οριοθετημένη» (έως το τέλος του 2019), η δε ένταξη θα εφαρμόζεται με καθαρά εισοδηματικά κριτήρια.

Οι οφειλέτες που δεν κατάφεραν αν ενταχθούν στο νόμο, δεν υπέβαλαν καν αίτηση ή εξεδόθη σε βάρος τους απορριπτική απόφαση του Δικαστηρίου, δεν έχουν άλλο τρόπο να σώσουν την ακίνητη περιουσία τους από τον πλειστηριασμό, από το να ζητήσουν τη ρύθμιση των οφειλών τους. Και γιατί όχι, τη ρύθμιση με Διαμεσολάβηση;

Είναι γεγονός ότι η προσφυγή στο θεσμό της Διαμεσολάβησης συνεπάγεται περισσότερα οφέλη, όχι μόνον για την τράπεζα, αλλά και για τον οφειλέτη.

Η οφειλή μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα από το είδος της (επιχειρηματική ή μη) και τη δυνατότητα ένταξή της στο πεδίο εφαρμογής των Ν. 4469/2017 ή Ν. 3869/2010, η δε συμφωνία μπορεί να επέλθει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαφοράς, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Η συμφωνία που αποτελεί προϊόν Διαμεσολάβησης έχει σαφώς περισσότερες πιθανότητες να είναι βιώσιμη σε σχέση με μια μονομερή πρόταση ρύθμιση, εμπεριέχει μεγαλύτερη – ηθική τουλάχιστον – δέσμευση των μερών (αφού υπήρξαν μέτοχοι τόσο των διαπραγματεύσεων, όσο και των αποφάσεων που ελήφθησαν, έχει λάβει υπόψη της εναλλακτικά σενάρια και έχει αξιοποιήσει τον ουδέτερο και ειδικά καταρτισμένο Διαμεσολαβητή.

Το παράδειγμα της Eurobank είναι λαμπρό και έχει ήδη κινητοποιήσει, όπως φαίνεται, και τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.

Η Eurobank εφαρμόζει τη Διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης διαφορών και προς το σκοπό αυτό διαθέτει οργανωμένο Τμήμα Διαμεσολάβησης. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στον τύπο το έτος 2018 η ανωτέρω τράπεζα «ολοκλήρωσε με επιτυχία πάνω από 55 υποθέσεις, αξίας άνω των 11 εκατ. Ευρώ. Το 52,1% εξ αυτών αφορούσε σε στεγαστικά δάνεια, το 24,5% σε καταναλωτικά και το 23,4% σε επιχειρηματικά… ενώ δεκάδες είναι τα αιτήματα ων πελατών, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της επεξεργασίας».

Ευχής έργο για το θεσμό να ακολουθήσουν γρήγορα και οι υπόλοιπες τράπεζες.

Πηγές : Cnn.gr, newsroom, CNN Greece, 27.02.2019, Προστασία πρώτης κατοικίας «Λευκός καπνός» για το νέο νόμο Κατσέλη  & Ελεύθερος Τύπος, 17.02.2019, Η Διαμεσολάβηση σώζει.. σπίτια από πλειστηριασμούς

Κική Δημ. Τσουρού
Δικηγόρος LL.M., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια