Η διαμεσολάβηση σχετικά με τις δήθεν παραπλανητικές δηλώσεις εγγύησης της Apple πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 2 Μαρτίου 2018, πριν οριστεί η επόμενη δικάσιμος.

Ο δικαστής του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Mark Moshinsky έχει παραπέμψει την Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (ACCC) και την Apple σε διαμεσολάβηση σχετικά με ισχυρισμούς ότι ο κατασκευαστής του iPhone παραπλάνησε  τους πελάτες του σχετικά με τα δικαιώματά τους σε σχέση με τις ελαττωματικές συσκευές.

Η ACCC κατέθεσε αγωγή κατά της Apple τον Απρίλιο επειδή αρνήθηκε να παράσχει δωρεάν επισκευή σε περίπτωση που μια  ελαττωματική συσκευή είχε δοθεί για επισκευή σε μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Ο υπεύθυνος παρακολούθησης των καταναλωτών ξεκίνησε την έρευνά του μετά από αναφορές σχετικά με το “σφάλμα 53”, το οποίο απενεργοποίησε ορισμένα iPads ή iPhones των καταναλωτών μετά τη λήψη μιας ενημέρωσης του iOS.

Πολλοί καταναλωτές που αντιμετώπισαν το πρόβλημα είχαν προηγουμένως πάει τις συσκευές τους σε μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία, συνήθως για να αντικαταστήσουν μια ραγισμένη οθόνη, δήλωσε η ACCC.

Η έρευνα οδήγησε την ACCC στο συμπέρασμα ότι η Apple αρνήθηκε συστηματικά να εξετάσει ή να επισκευάσει ελαττωματικές συσκευές των πελατών της εάν οι πελάτες είχαν προηγουμένως επιδιορθώσει τη συσκευή σε «μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία» – ακόμη και όταν η επισκευή δεν είχε σχέση με το σφάλμα 53.

Σύμφωνα με την αυστραλιανή νομοθεσία περί καταναλωτών, οι καταναλωτές έχουν αρκετές εγγυήσεις όσον αφορά στην ποιότητα, την καταλληλόλητα για χρήση και άλλα χαρακτηριστικά των αγαθών και των υπηρεσιών. Εάν τα αγαθά και οι υπηρεσίες δεν συμμορφώνονται με τις εγγυήσεις περί  καταναλωτών, οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα σε αποκατάσταση χωρίς κόστος.

Η αποκατάσταση, επισκευή ή αντικατάσταση ενός εξαρτήματος της συσκευής Apple από μη εξουσιοδοτημένο κατάστημα δεν μπορεί από μόνη της να αναστρέψει το δικαίωμα του καταναλωτή σε επιδιόρθωση για μη συμμόρφωση προς τις εγγυήσεις των καταναλωτών, τόνισε η ACCC τον Απρίλιο.

“Τα δικαιώματα εγγύησης των καταναλωτών βάσει του Αυστραλιανού Νόμου περί Προστασίας Καταναλωτών ισχύουν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εγγύηση του κατασκευαστή και δεν καταργούνται απλώς και μόνο επειδή ο καταναλωτής προχώρησε σε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο”, δήλωσε ο πρόεδρος της ACCC Rod Sims.

“Η άρνηση στους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις προβλεπόμενες από το νόμο  εγγυήσεις απλώς και μόνο επειδή επέλεξαν ένα μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο δεν επηρεάζει μόνο αυτούς τους καταναλωτές αλλά μπορεί να αποτρέψει και άλλους πελάτες από του να κάνουν ενημερωμένες επιλογές σχετικά με τις επιλογές επισκευής που τους προσφέρονται, ακόμη και όταν αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται σε χαμηλότερο κόστος απ’ ότι από τον κατασκευαστή.

“Καθώς τα καταναλωτικά αγαθά καθίστανται ολοένα και πιο πολύπλοκα, οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να θυμούνται ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών επεκτείνονται σε οποιοδήποτε λογισμικό ή ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που φορτώνονται σε αυτά τα προϊόντα.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το Αυστραλιανό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έκρινε ότι ο γίγαντας του real estate Meriton παρεμπόδισε τους πελάτες του στο TripAdvisor, στο δικαίωμα τους να επισκέπτονται τα  ενοικιαζόμενα διαμερίσματα του.
Η ACCC ξεκίνησε δικαστική διαδικασία κατά της Meriton τον Νοέμβριο του 2016. Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από τον Νοέμβριο του 2014 έως τον Οκτώβριο του 2015, η Meriton είχε εμπλακεί σε παραπλανητική ή παρελκυστική συμπεριφορά με την προσθήκη επιπλέον χαρακτήρων σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να αποφευχθεί η αποστολή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων του TripAdvisor στον προορισμό τους.

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, η ACCC έχασε την υπόθεση εναντίον της LG Electronics Australia, καθόσον το ομοσπονδιακό δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της ότι η ηλεκτρονική εταιρεία είχε κάνει ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις στους καταναλωτές αναφορικά με τα δικαιώματά τους σε σχέση με ελαττωματικά προϊόντα της LG, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοράσεων.

Η ACCC είχε προηγουμένως ασκήσει νομικές διαδικασίες εναντίον της LG για παραπλανητική ή παρελκυστική συμπεριφορά το 2005, το 2006 και το 2010 και άσκησε έφεση κατά της πρόσφατης απόφασης του ομοσπονδιακού δικαστηρίου.

Η ACCC κέρδισε όμως την υπόθεση κατά της εταιρείας Valve Corporation που εδρεύει στις Η.Π.Α., ενώ το ομοσπονδιακό δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Valve είχε προβεί σε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με την εφαρμογή των εγγυήσεων των καταναλωτών και την διέταξε να πληρώσει 3 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας.

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο με την εν λόγω απόφαση όρισε ότι οι ρήτρες στις συμφωνίες συνδρομητών Steam  περιελάμβαναν ψευδείς ή παραπλανητικές παραστάσεις σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών για επιστροφή χρημάτων για παιχνίδια που δεν ήταν αποδεκτής ποιότητας.

Πηγή:  http://www.zdnet.com/article/federalcourtrefersappleandaccctomediationoverwarrantyclaims/

Αφροδίτη Α. Μπλέτα
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, European Patent Attorney
Διαπ/μένη Διαμεσολαβήτρια  ΥΔΔΑΔ και CEDR
Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών