ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Ε.Ε.Δ.)», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, συγκροτηθέν σε σώμα, απαρτίζεται από τους εξής:

Τακτικά Μέλη:

Κατερίνα Κωτσάκη:  Πρόεδρος

Σέργιος Μαναράκης:  Αντιπρόεδρος

Νικολέττα Μπαλάδη:  Γενική Γραμματέας

Βασιλική Κουμπλή:  Ταμίας

Ιωάννης Νεραντζής:  Μέλος, Νομικός Σύμβουλος

Παναγιώτα Λουκάκου:  Μέλος, Υπεύθυνη Συντονισμού Δημοσίων Σχέσεων

Ευαγγελία Παυλάκη:  Μέλος, Υπεύθυνη Συντονισμού Εκδηλώσεων

Αναπληρωματικά Μέλη:

Τζένη Πουρνάρα Βαρδαβίλια

Θεοδώρα Θανασούλη

Ευγενία Σαρίδου

Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης, αφοσιωμένο στον σκοπό της προώθησης και εδραίωσης της Διαμεσολάβησης και της εμπέδωσης του ρόλου του Διαμεσολαβητή, θα συνεχίσει δυναμικά την προσπάθεια για την υλοποίηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης προς όφελος των πολιτών και εν γένει της κοινωνίας.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2018

Η Πρόεδρος
Κατερίνα Κωτσάκη

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου