ΔΕΛΤΙΟ  TΥΠΟΥ

Ίδρυση σωματείου

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ   ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ»

Στις 30-8-2022 ιδρύθηκε το σωματείο με  την   επωνυμία   “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ” (Π.Ε.Κ.Δ.). Κύριοι στόχοι του Σωματείου είναι η εδραίωση, ενίσχυση και προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης στις κτηματολογικές διαφορές, καθώς και στις διαφορές που αφορούν στο δίκαιο του χώρου, ήτοι οι διαφορές που σχετίζονται με  το ακίνητο και τη νομική του μεταχείριση ως αντικείμενο αξιοποίησης και επένδυσης καθώς και η ανάδειξη, χρήση και διάδοση όλων των μορφών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που αφορούν και σχετίζονται με τις ανωτέρω διαφορές.

Μέσα από τις δράσεις και παρεμβάσεις του το Σωματείο θα επιδιώξει, μεταξύ άλλων, την καθιέρωση της Διαμεσολάβησης ως θεσμού γενικής αποδοχής για τη δυνατότητα επίλυσης κτηματολογικών διαφορών και διαφορών που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία και τη ευρεία χρήση αυτής ως ένα εναλλακτικό και παραγωγικό τρόπο για την επίλυση των διαφορών αυτών, τη θεσμική κατοχύρωση, εδραίωση, ανάπτυξη και προστασία του κτηματολογικού Διαμεσολαβητή και του Διαμεσολαβητή διαφορών που αφορούν το ακίνητο και το δίκαιο του χώρου, την ενθάρρυνση και προώθηση των Διαμεσολαβητών και των επαγγελματιών του κλάδου της ακίνητης περιουσίας για την επιστημονική και πρακτική τους κατάρτιση, την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση τους  καθώς και τη δημιουργία καναλιών ενημέρωσης των πολιτών για τη δυνατότητα επίλυσης των κτηματολογικών διαφορών και εν γένει των διαφορών που αφορούν την ακίνητη περιουσία μέσω της Διαμεσολάβησης.

Τα μέλη του Σωματείου είναι διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές από όλη την Ελλάδα, που έχουν εκπαιδευτεί στην κτηματολογική Διαμεσολάβηση. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα πρόσωπα που ως κοινή συνισταμένη έχουν την προαγωγή θεσμών και πρακτικών που ενισχύουν την επίλυση των διαφορών που σχετίζονται την ακίνητη περιουσία και την εν γένει νομική της μεταχείριση ως αντικείμενο αξιοποίησης και επένδυσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο: Αυλογιάρη Ευπραξία, Πρόεδρος, Τσώλου Μαρία, Αντιπρόεδρος, Λυπηρίδου Δέσποινα, Γενικός Γραμματέας, Καραγιαννάκης Νικόλαος, Ταμίας, Λαγουμίδου Ιωάννα, Μέλος, Πλεύρη Άννα, Μέλος, Φώλια Άννα, Μέλος, Ζαβρακλής Χρήστος, Μέλος, Γιατρά Έφη-Ειρήνη, Μέλος.

Όσοι ενδιαφέρονται για τις δράσεις του Σωματείου μπορούν να ενημερωθούν από την σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086441394366 και να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο email : infopekd@gmail.com.

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση