Αρχική2024-03-08T11:24:42+02:00

Ποιους αφορά η Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να διευθετήσουν τη διαφορά τους σε ένα περιβάλλον ήρεμου διαλόγου και παραγωγικής συζήτησης, ειρηνικά και πολιτισμένα και εκτός δικαστικών αιθουσών.

Τι είναι η Διαμεσολάβηση

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, στον οποίο τα εμπλεκόμενα μέρη επιδιώκουν μια συμβιβαστική λύση, με τη βοήθεια ενός ουδέτερου και έμπειρου τρίτου προσώπου, του «διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή»

Προτερήματα & Οφέλη Διαμεσολάβησης

Η Διαμεσολάβηση παρέχει πολλά και σημαντικά οφέλη σε περισσότερες κατηγορίες προσώπων και σε περισσότερους τομείς δραστηριοτήτων. Επίσης ωφελεί όχι μόνο τις μονάδες (πολίτες και εταιρίες) και τις ομάδες (σωματεία, επιμελητήρια και λοιπές ενώσεις) αλλά και την Πολιτεία συνολικά.

Ποιοί Είμαστε

Ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) αποτελεί το προϊόν της σύνθεσης των δυνάμεων είκοσι σημαντικών κοινωνικών εταίρων, φορέων της οικονομικής ζωής και της επιστημονικής κοινότητας, που έχουν έμπρακτα δηλώσει την υποστήριξή τους στην προσπάθεια διάδοσης της διαμεσολάβησης και των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα.

 

Τελευταία νέα

Εταίροι ΟΠΕΜΕΔ

Δηλώσεις

Φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών

Νέος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις από το Ι.Κ.Δ.Θ.

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης ανακοινώνει νέο κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών, 2 – 12 Σεπτεμβρίου 2020, συνολικής διάρκειας άνω των 80 ωρών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4640/2019. 

Εταιρείες που εμπιστεύονται τη Διαμεσολάβηση

Go to Top